Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. októbra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia! - znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás a privediem vás na Sion. V ľudovej frazeológii sa na rôzny spôsob stretáme so slovným spojením: tlačí sa ako luterán (katolík, Žid atď.) do neba. V skutočnosti však badať pramálo ľudí, ktorí by sa skutočne tlačili do neba - iba ak do toho svojho sebou vysnívaného. Aj my v cirkvi niekedy máme dojem, že sme tu nato, aby sme rozhodovali či usmerňovali, kto do neba patrí a kto v žiadnom prípade. Zabúdame na to, že naše smerovanie do neba je jedine Bohom daná možnosť. On, náš Pán, nás do neba volá. On sa snaží kus nebeského kráľovstva vniesť už aj do pozemského života. Ak sa niekto z nás chce v dobrom slova zmysle tlačiť do neba, nemá inú možnosť, ako vchádzať tam cez Ježiša Krista. Preto pros aj v dnešný deň nášho Pána: Pane Ježiši, prijmi ma, očisti ma a privádzaj ma denne na Tvoj Sion.