Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. októbra 1999

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto! Všimli ste si, ako často je v Biblii, zvlášť v Starej zmluve predstava Božieho požehnania spojená s úrodou zeme? My to dnes tak hlboko neprežívame preto, lebo potraviny si kupujeme v obchode a nedorábame si všetko svojpomocne. Sme šťastní, že je to tak, ale trochu to škodí našej pripravenosti ďakovať Bohu za Jeho dary. Toto obchodné pohodlie nás odúča byť dennodenne závislými len na Bohu, na tom, čo z milosti dáva Jeho bohatá a štedrá ruka. Zároveň by sme si mohli uvedomiť, že úrody a pokrmy dáva Pán Boh nielen nám, “dobrým kresťanom”, ale vlastne všetkým ľuďom, aj tým, ktorí si to podľa nášho ľudského merania nezaslúžia. Učme sa od Boha, nášho Pána byť omnoho otvorenejší pre potreby našich blížnych, ktorými sú nielen naši priatelia, ale skutočne všetci ľudia na svete.