Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. októbra 1999

Pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. Buďme opatrní v posudzovaní. Máme sklony preceňovať to, čo je nápadné a čo ľahko vzbudzuje pozornosť. Až pri príchode Pána Ježiša bude zjavené všetko, čo je dosiaľ nášmu pohľadu skryté. Preto je prejavom pýchy každé naše posudzovanie, ktoré si činí nárok na definitívnosť. Stavia sa totiž na miesto, ktoré patrí Bohu. Naše súdy o ľuďoch a udalostiach sú len predbežné, rovnako ako súdy ľudí o nás.