Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. októbra 1999

V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste. Neverný ľud stihne trest preto, lebo sa vzoprel svätej Božej vôli a prestal Hospodina trpezlivo očakávať. Miesto istoty, že je v Božích rukách, nepokojne a netrpezlivo vyhľadáva ľudské istoty, ktoré však zlyhajú, až nakoniec ostáva len jedno východisko: útek. Útek pred Bohom, pred blížnym, pred sebou samým, pred zodpovednosťou. Prorocké slovo zaznelo dávno, ale pravda v ňom obsiahnutá platí vždy. Z akejkoľvek situácie nie je cesta v úteku, ale v poslušnosti Božiemu slovu. Boh má čo povedať do akéhokoľvek ľudského postavenia, od najsúkromnejších vecí až do záležitostí najverejnejších. Keď na to človek nedbá, premení sa jeho útek v bezhlavú paniku, miesto záchrany zavládne zmätok a ustráchanosť.