Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. októbra 1999

Nech z neho nikto nemá strach. Do našich ľudských ťažkostí a problémov, ktoré na nás útočia, nám znie apoštolova výzva, aby sme pohliadli na svojho Pána a vodcu Ježiša Krista. On svojím vlastným príkladom - tým, že za nás znášal pohanenia a krivdy, utrpenie a kríž, nás zaväzuje k tomu, aby sme statočne a vytrvalo bojovali proti hriechu. Skúšky, zosielané na nás výchovou Pánovou, majú nás učiť trpezlivosti a vedomiu, že sme v rukách Božích. Každá, i ťažká a nepríjemná prekážka, nám môže byť dôkazom jeho záujmu a starostlivosti. Vždy nás posilňuje istota viery, že nie sme sami. Veď nás ochraňuje Pán a Spasiteľ, dokonávateľ našej viery. Jedine táto istota nás obživuje a posilňuje vo všetkých dobách i v poslednej chvíli života.