Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. októbra 1999

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Pán Ježiš poznal veľmi dobre túžbu človeka po veľkosti. I dospelí totiž chcú byť veľkými, významnými a váženými. A všetkým týmto ľuďom Pán Ježiš ukázal, v čom je pravá veľkosť, ktorá platí pred Bohom. On hovorí: ""Kto chce byť veľkým, rob to ako ja. Slúž druhým a obetuj sa pre druhých!"" Učeníci to naplno pochopili, až keď Pán Ježiš visel na kríži: “Takto rozumel náš Majster veľkosti! Nie vládnuť druhým, nie rozkazovať, ale obetovať sa pre druhých!” To je veľkosť v Božích očiach. - Byť služobníkom nie je ľahká vec. V každom z nás je kus panovačnosti. Slúžiť dokáže len ten, kto sa učil pri Pánovi Ježišovi a dal si od Neho poslúžiť ako kedysi Peter. Len On nám dá ducha pokory a služby. A len podľa toho sa pozná pravý učeník Pána Ježiša, keď v Jeho mene chce a dokáže slúžiť.