Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. októbra 1999

Môj Boh mi ožiaruje temnotu. Pred apoštola Pavla bola postavená otázka, do akej služby dal svoj život. Nebolo to bez dôvodu. Otázka vzniká preto, že nemôže vykázať žiadny závratný úspech. Jeho svedectvu mnohí nerozumejú. Tu Pavel hovorí o poklade, ktorého nález sa dotkol celého jeho života, jeho bytosti i jeho životného zamerania. Týmto životným pokladom je svetlo. Do prúdu svetla sú postavené všetky ľudské myšlienky, všetky naše rozhodovania, všetky naše žiadosti a plány, všetky naše city. Žijeme svoj život nie vo tme, ale vo svetle! To chce Pavel oznámiť ľuďom. Tejto skutočnosti dal v službu samého seba. Tým svetlom, pod ktorým sa odohráva celý ľudský život, je Boh.