Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. októbra 1999

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým. Ty, ako človek, máš vedieť, že tvoje konanie, áno celý tvoj život (cesta), nie je tvojou súkromnou záležitosťou. Hospodin ťa vidí a súdi. Ľahostajnosťou voči Božej vôli a vzburou nikto pred Hospodinom neutečie. Naopak hriech človeka spútava, robí ho otrokom a väzňom odsúdeným na smrť. Bez života v spoločenstve s Bohom sa človek stáva bezmocným a ničotným pred Bohom, ale tiež bezbranným pred zlobou druhého človeka. Neprijímať napomínanie Hospodinovej múdrosti, znamená teda stratiť život.