Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. októbra 1999

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú na Jeho milosť. Krotkosť je protikladom k hnevu, rozčúlenosti, precitlivenosti, ktorá sa zožiera urážkami a vzlyká v zatrpknutosti. Blahoslavený je teda ten, kto je schopný bez trpkosti a láskavo niesť uložené ťažké bremená. Čo si vyžaduje viac sily: vzdorovito vybuchnúť a odplatiť, keď sú ľudia proti nám, alebo zostať bez trpkosti vecným a láskavým? Ku krotkosti však nepatrí mlčanlivé prijímanie bezprávia od druhých, akoby šlo o právo. Nespravodlivosť zostane nespravodlivosťou. Preto si krotký nájde čas a príležitosť, aby druhému vecne a priateľsky povedal (a to pravdivo a poctivo), v čom je jeho nespravodlivosť. Keď druhý neprijme upozornenie, krotký nie je plný hnevu a nenávisti, ale trpezlivo znáša a ponecháva všetko na Toho, ktorý spravodlivo súdi. Krotký vie čakať!