Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. októbra 1999

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky. Obidve dnešné heslá sú poslednými veršami, ktorými chceli ich pisatelia naposledy pozdraviť adresátov svojej zvesti. V obidvoch prípadoch sú to slová o Božej ochrane a milosti, ktorými autori porúčajú ľudí do Božej priazne. Ak je pravdou, že by listy mali končiť vždy prianím najlepšieho, tak potom si neviem predstaviť krajšie želanie. Nikto nemôže druhému človeku priať niečo lepšie ako ochranu a milosť toho, ktorý je Vševládny a Všemocný. Pre dnešného človeka je možno charakteristická túžba po nezávislosti, ktorá akoby zdanlivo bola v protive so skutočnosťou, že sme v Božích rukách. Pravdou však je, že skutočná nezávislosť neexistuje. Každý z nás si môže vybrať, či bude poslúchať Boha, alebo bude slúžiť tomu, ktorý síce hovorí o nezávislosti, ale človeka vedie k tomu, aby slúžil svojím vášniam a egoizmu. Vďaka Bohu za to, že máme v Biblii neustále prízvukované, že jedine Božia ochrana a milosť je naším dobrým údelom.