Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. októbra 1999

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek? Keď si kresťan uvedomí, aké nádherné zasľúbenia sú skryté v dnešných heslách, malo by jeho srdce zajasať radosťou. Jeho Pán, ktorému slúži, je najväčším a najmocnejším. Nikto sa Mu nemôže rovnať. A predsa je táto dobrá správa prehlušená našimi skrytými obavami, či je to skutočne pravda. Veď človek 20. storočia má nespočetne veľa dôkazov o tom, že milióny kresťanov trpelo a zomieralo a zomiera pre svoju vieru na celom svete bez toho, aby mali nádej na záchranu. Kto dnes pozdvihne hlas proti utrpeniu cirkvi v Sudáne alebo na Timore. Ako hľadí na tieto verše človek, ktorý prežil stalinský Gulag, či nacistický koncentrák? Nie je pravdou skôr, že Boh je bezmocný? Sú to veľmi ťažké otázky. A predsa, kto vierou spoznal, že Ježiš je Spasiteľ a prijal ho za svojho Pána, vie, že všetko, čo vyšlo z Božích úst, je pravda. Nie Boh, ale človek je pôvodcom utrpenia. Boh je verný a svojím deťom napriek utrpeniu a súženiu pripravil večný domov vo svojom kráľovstve. Na to sa môžeme isto spoľahnúť.