Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. októbra 1999

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil. Naša viera je postavená na presvedčení, že v plnosti času sa zjavil Boh, ktorý obrátil koleso dejín k večnosti. Bez Kristovej obete by sme dnes nemohli byť kresťanmi, ktorí očakávajú práve z Jeho rúk milosť a spásu. Ľudské konanie je takmer vždy v rozpore z Božou vôľou, ktorá chce človeku iba to najlepšie. Preto, keď veriaci ľudia vidia devastáciu života na tejto zemi, obracajú svoje zraky k nebesiam a túžia po tom, aby náš Pán opäť prišiel a zasiahol do diania na tejto zemi. Táto túžba po druhom príchode Pána je úplne legitímna a nie je dôvod ju skrývať. Veď kto z nás by nechcel žiť vo svete, kde vládne láska, pravda a spravodlivosť a kde márnosť a nenávisť sú potlačené. Musíme si však dať pozor, aby sa pre nás druhý príchod nestal nástrojom na strašenie a preklínanie inak veriacich a zmýšľajúcich, ako to je v prípade niektorých siekt. Boh vo svojej láske má všetkých ľudí rád a Ježiš bude nakoniec súdiť každého podľa toho, ako to uzná On za vhodné.