Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. októbra 1999

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! Ľudia čistého srdca sa v našich predstavách väčšinou spájajú s ľuďmi, ktorí boli mimoriadnymi hrdinami viery. Takými, ako bol napr. Ján Hus, Martin Luther, Daniel Krman či Kristína Royová. Ale Písmo do tejto kategórie ľudí na podiv zaraďuje aj smilníkov a vrahov. Veď čím boli ľudia ako kráľ Dávid alebo apoštol Pavel? A predsa stačil jeden jediný skutok, aby sa aj oni ocitli v kategórii tých, ktorí majú čisté srdce. Ten skutok sa nazýva pokánie. Keď sa títo muži otvorili Duchu Svätému a vyznali svoje previnenia, otvoril sa aj im nový život, ku ktorému pozýva Pán aj nás. Nebojme sa volať s kráľom Dávidom: “Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného.” Niet aj tak inej cesty k spáse. Veď nikto z nás nie je bez hriechu. A keď takí dvaja hriešnici, ako títo dvaja, dostali čisté srdce, môžeme si byť istí, že ani my nevyjdeme so svojou úprimnou prosbou naprázdno.