Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. októbra 1999

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Izrael, najpozoruhodnejší národ na svete. Čím všetkým už v priebehu tisícročí musel prejsť tento ľud, ktorého praotca Abraháma si Boh kedysi vybral, aby si z neho stvoril zvláštny vyvolený Boží ľud. Ľud, ktorý by mal svedčiť svetu o pravom, jedinom Bohu, ktorému sa máme klaňať a ktorému máme slúžiť. V tejto službe však národ zlyhal, a tak si Boh vyvolil nový ľud, ktorý sa stal novým Izraelom. Je ním cirkev. Toto nové vyvolenie však vôbec neznamená, žeby prestali platiť Božie zasľúbenia pre Izrael. Ešte vždy platí, že je to Boží ľud, ktorý aj vo svojom zavrhnutí je svedectvom o Božej moci a sláve. Pretože Boh si aj tých, ktorí ho neprijali, používa na to, aby na ich potrestaní ukázal, že nikto sa nebude protiviť Jeho vôli bez toho, aby ho stihol trest. Nech hrozné utrpenie, ktorým Izrael prešiel, je pre nás výzvou, aby sme boli pravou cirkvou Ježiša Krista. Lebo ináč súženie, ktorým prešlo Abrahámovo potomstvo, postihne aj nás.