Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. októbra 1999

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Ako každému človeku, aj apoštolovi Pavlovi boli, niektorí ľudia sympatickejší ako druhí. Najmarkantnejšie je to vidieť v jeho liste Filipským kresťanom, z ktorého prýšti neskrývaná láska a sympatie pre tento prvý cirkevný zbor, ktorý založil apoštol v Európe. Obyvatelia Filipis boli väčšinou vojenskí veteráni, ktorým cisár dal pozemky a domy na nádhernom polostrove Chalkidiki, aby ich takto odmenil za ich verné služby Rímskemu impériu. Samozrejme občania Filipis boli na svoje privilégiá aj patrične hrdí a pyšní. A predsa tí z nich, ktorí sa stali kresťanmi, spoznali, že Ježiš im dáva oveľa krajšiu radosť a oveľa väčšiu odmenu, akú im poskytol rímsky cisár. Napriek všetkým krásam ľudského života je pre každého, kto nosí v  srdci nádej na spásu, jedinou radosťou, že môže plesať v ústrety Bohu živému, ktorý prichádza k svojmu ľudu.