Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. októbra 1999

Hospodine Pane, ty sám si Boh, tvoje slová sú pravdivé. Ako sa dokážeme prieť o svoju pravdu. Takáto scéna je veľmi bežná v našom živote. Spory o pravdu prebiehajú v rodinách, na pracoviskách, v cirkevných zboroch, medzi cirkvami, politickými stranami, národmi. Čo na to povedať. Sme už niekedy umorení od neustáleho presvedčovania o pravde. Vždy počúvame: “Ja mám pravdu, ten druhý klame a podvádza.” Nečudo, že nezaujatý človek sa pýta, kto má vlastne pravdu? Kde je pravda? A tu môžeme počuť, čo hovorí o pravde Biblia. Písmo sa nezaoberá naším ľudským druhom pravdy, pri presadzovaní ktorej sa vlastne snažíme väčšinou presadiť svoje egoistické chúťky. Tá nám ponúka pravdu o večnom živote a spáse, ktorú svojou smrťou na kríži vydobyl pre nás Ježiš. To je najdôležitejšia, ba práve jediná pravda, ktorú sa oplatí počuť a pre ktorú sa oplatí žiť na tomto svete.