Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. októbra 1999

Hospodin pozdvihuje skľúčených. Keď som ako dieťa chodil na náboženstvo a počúval som príbeh o Zacheovi, vždy som si ho predstavoval ako malého, tučného chlapíka s krivými nohami, ktorý chce vidieť Ježiša. Keďže však tento muž bol daňový úradník a kolaborant s rímskou okupačnou mocou, muselo to byť pre Židov nádherné zadosťučinenie, keď videli tohoto muža liezť na strom. Isto sa mu schuti naposmievali. Veď v dave sa všetko stratí. No Zacheus na nič nedbal. Zrazu mu nezáležalo na jeho dôstojnosti a bohatstve. Akosi pochopil, že je preňho životne dôležité, aby sa stretol s Ježišom. Nič mu v tom nemohlo zabrániť. A preto nakoniec tento zlodej a vydriduch našiel Spasiteľa, ktorý zmenil jeho srdce. A to je výzva aj pre teba brat, sestra. Možno si tiež skľúčený a smutný, ale spoločenské konvencie ti bránia, aby si sa stretol s Ježišom. Ak čítaš tieto riadky, mám pre teba dôležitý odkaz: vykašli sa na všetky ohľady. Neprepočuj dnes Boží hlas, ktorý Ťa volá, aby si zoskočil a privítal svojho Záchrancu.