Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. októbra 1999

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije! Význam druhého Božieho prikázania nám dnes znie trochu inak, ako ľuďom v 2. tisícročí pred Kristom. Zákaz používať meno Božie sa vzťahoval na okultné praktiky, v ktorých sa menom rozličných božstiev zaklínalo a uzdravovalo. Takže toto prikázanie chránilo Izraelcov, aby im ich Boh neskĺzol na úroveň modiel urobených ľudskou rukou. To prikázanie dodržiavali tak úzkostlivo, že nakoniec zabudli, ako sa vlastne JHVH presne vyslovovalo. Dnes veľmi často počujeme Božie meno. Možno povedať, že dnešná doba používa slová Boh a Ježiš častejšie ako v stredoveku, keď sa všetci jednomyseľne hlásili k cirkvi. No v drvivej väčšine toto používanie Božieho mena je v bezmyšlienkovitých slovných spojeniach, v ktorých častokrát nadávame druhému človeku. Je preto potrebné vedieť, že tak ako pred 3500 rokmi, aj dnes zákaz brať meno Božie platí a každý, kto ho porušuje, bude súdený. Bohu sa nemožno beztrestne vysmievať.