Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. októbra 1999

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní? Veľmi populárne je dnes hovoriť o tom, že všetci obyvatelia tejto planéty majú rovnaké práva, ktoré sú nescudziteľné a sväté. A predsa vieme, že v praxi to tak nie je. Niekde ľudia žijú v slobode a inde musia znášať diktatúru. Niekde ľudia žijú na pokraji hladu a inde zase v prebytku. Biblia nám hovorí, že všetci máme jedného Otca. Pre kresťana by to mala byť jednoznačná výzva, aby sám v sebe prekonával rasové, náboženské a národnostné predsudky, ktorých je dosť aj v našom národe. Aj ten najmenší a najnepatrnejší človek je Božím dieťaťom a platia o ňom slová, ktoré Ježiš povedal svojím učeníkom o pohŕdaní. Možno by sa niekto pokúsil oponovať, že tento výklad nie je presný, ale stačí si otvoriť Matúšovo evanjelium 25. kapitolu, kde je opísané, ako to bude vyzerať na poslednom súde a hneď by mali všetky námietky zmĺknuť. Sme skutočne pripravení podať pohár vody ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorí majú toho istého Otca v nebesiach ako my?