Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. októbra 1999

Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Vždy som sa čudoval, prečo niektorí naši starí farári hovorili: že všetko máme vykladať po luteránsky, po dobrom. Pochopil som to až vtedy, keď som konečne dostal do rúk Lutherov Malý katechizmus a tam som si prečítal vysvetlenie ôsmeho Božieho prikázania: “Máme sa Pána Boha báť a ho milovať, aby sme na blížneho svojho falošne neluhali, nezrádzali ho a neohovárali, ani zlý chýr o ňom nešírili, ale aby sme ho ospravedlňovali, dobre o ňom zmýšľali aj hovorili a všetko v lepšom zmysle vykladali.” Pamätáte si ešte bratia a sestry na Malý katechizmus? Luther tu naozaj trafil klinec po hlavičke. Miesto ohovárania, ospravedlnenie. Miesto zrady, bratská láska. To je to, čo Boh od nás chce. Nič viac a nič menej.