Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. októbra 1999

Boh je na večné veky naším Bohom. On nás prevedie aj cez smrť. Reformácia - slovo, pri ktorom sa každému protestantovi vybaví úžasný prorocký čin Martina Luthera, ktorý hnaný Duchom Svätým zobral kladivo a na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti škandálnemu predávaniu odpustkov, ako ho praktizovala vtedajšia stredoveká cirkev. Až tak hlboko nechal Boh klesnúť biskupov a kňazov, ktorí si nárokovali božské práva. Dnes už nemôžeme v plnej hĺbke pochopiť, akú odvahu si vyžadovalo urobiť tento krok, ale našťastie - stalo sa. A tak môže byť pre nás dnes úplne samozrejmé, že naša viera je pevne zakotvená jedine v Písme a Božiu milosť dostávame úplne zadarmo. Stačí len veriť, že Ježiš na Golgote zomrel aj za naše hriechy. To je to najvzácnejšie a najdrahšie dedičstvo reformácie, ktoré si chráňme ako zrenicu oka. Neuchýľme sa ani na krôčik od pravdy evanjelia, ktoré nám v očistenej podobe darovala reformácia.