Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 11. októbra 1999

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. októbra 1999

Utorok, 12. októbra 1999

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Čítať ďalej: Utorok, 12. októbra 1999

Streda, 13. októbra 1999

Môj Boh mi ožiaruje temnotu.

Čítať ďalej: Streda, 13. októbra 1999

Štvrtok, 14. októbra 1999

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. októbra 1999

Piatok, 15. októbra 1999

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Čítať ďalej: Piatok, 15. októbra 1999

Sobota, 16. októbra 1999

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Čítať ďalej: Sobota, 16. októbra 1999

Nedeľa, 17. októbra 1999

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú na Jeho milosť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. októbra 1999

Pondelok, 18. októbra 1999

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. októbra 1999

Utorok, 19. októbra 1999

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?

Čítať ďalej: Utorok, 19. októbra 1999

Streda, 20. októbra 1999

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Čítať ďalej: Streda, 20. októbra 1999