Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 11. októbra 1999

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Utorok, 12. októbra 1999

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Register to read more...

Streda, 13. októbra 1999

Môj Boh mi ožiaruje temnotu.

Register to read more...

Štvrtok, 14. októbra 1999

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.

Register to read more...

Piatok, 15. októbra 1999

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Sobota, 16. októbra 1999

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Register to read more...

Nedeľa, 17. októbra 1999

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú na Jeho milosť.

Register to read more...

Pondelok, 18. októbra 1999

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Register to read more...

Utorok, 19. októbra 1999

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?

Register to read more...

Streda, 20. októbra 1999

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Register to read more...

KALENDÁR