Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 1999

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. novembra 1999

Utorok, 02. novembra 1999

Nebudú počuť o útlaku v Tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Čítať ďalej: Utorok, 02. novembra 1999

Streda, 03. novembra 1999

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Čítať ďalej: Streda, 03. novembra 1999

Štvrtok, 04. novembra 1999

Ale ja k Hospodinu volám a Hospodin mi pomôže.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. novembra 1999

Piatok, 05. novembra 1999

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Čítať ďalej: Piatok, 05. novembra 1999

Sobota, 06. novembra 1999

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Čítať ďalej: Sobota, 06. novembra 1999

Nedeľa, 07. novembra 1999

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. novembra 1999

Pondelok, 08. novembra 1999

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!

Čítať ďalej: Pondelok, 08. novembra 1999

Utorok, 09. novembra 1999

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 09. novembra 1999

Streda, 10. novembra 1999

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Čítať ďalej: Streda, 10. novembra 1999