Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 1999

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 1999

Nebudú počuť o útlaku v Tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 1999

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 1999

Ale ja k Hospodinu volám a Hospodin mi pomôže.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 1999

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 1999

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 1999

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 1999

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 1999

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 1999

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

KALENDÁR