Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. novembra 1999

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Hospodin v prorokových slovách predstúpil pred svoj ľud ako učiteľ. Názornou metódou (a k tomu piesňou) vysvetlil príčiny žaloby. Hospodin musel svoj ľud viniť, pretože nevyužil to, čo mu pripravil pre šťastné, pokojné a spokojné žitie. Miesto plodov k obveseleniu života, myslením, slovami a skutkami tvoril to, čo je len trpké, šíriace trpkosť. Možno až natoľko, že jednotlivci kapitulovali vyhlásením, že radšej nežiť, ako žiť zanedbávaním samého Boha, Jeho prejavov lásky, starostlivosti. A preto potom k blížnemu otvára dvere trpkosť a v duši nastáva prázdnota, vzlykanie. A to na Hospodinovej vinici, v Jeho ľude! Zasiahnuť musel zase náš svätý Vinohradník, Pán Ježiš Kristus: Vysadil novú vinicu, svätú cirkev a bránu do nej otvára Krst svätý. A potom sú badateľné plody viery, činnej skrze lásku. Uvedomuješ si to, pokrstený, veriaci kresťan? Máš na to viac príčin, než mal Jób a ešte jasnejšiu cestu než mal Saul vyznaním hriechu, neprávosti. Dobroreč Pánovi, že aj tej tvojej ratolesti na Kristovom kmeni dáva všetko, aby si žil a žitie dokazoval dobrými skutkami. Hovor o tom v modlitbe!