Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. novembra 1999

Ale ja k Hospodinu volám a Hospodin mi pomôže. Ako múdri čitatelia, poslucháči a prijímatelia biblických posolstiev vieme o premnohých rozhovoroch členov Izraela s Hospodinom, i o rozhovoroch do vlastnej duše. Ešte viac vieme o tom, čo hovoril Pán Ježiš a ako On odpovedal, odpovedá a čo On očakáva od tých, ktorí vedome patria do zástupu Božích oslavovateľov. K úpenlivým rozhovorom s Bohom náhlil Dávid v čase útokov nepriateľa, jeho kriku, až sa mu srdce zvíjalo v strachu a nútilo zutekať ďaleko, ale i očakávať zničenie nepriateľa, bývalého priateľa. Napokon nachádza v tej svojej pustatine oázu, modlitbu, rozhovor s Bohom, čo končí požehnaním, novou skúsenosťou Božej pomoci, spásy. Rozhovor s Bohom večer i ráno sa má vždy končiť oznamom, že sa vzdávam mánie odpovedať na nepriateľstvo nepriateľstvom, lebo chcem konať podľa Ježiša a vždy nanovo vypočuť to Jeho láskyplné: choď v pokoji, lebo som ťa počul a ty si uveril mojim slovám a zachovávaš ich.