Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. novembra 1999

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou? Odskoky a zbehy z cesty na slepé chodníčky opakujú aj členovia Božieho ľudu, akoby cestná značka “slepá ulica, slepý chodník” bola pre nich zablatená, nečitateľná. Až skúsenosť zo zbytočného objavovania dávno objaveného, je ako rana do čela s oznamom: prečo skúšaš slepý chodník, prečo zanechávaš betónovú cestu, vybudovanú samým Hospodinom? Prečo hľadáš iného adresáta o pomoc, než je Boh? Prečo chceš s dôverou hľadať pomoc u iných mocí a mocností, keď tí pred tebou dávno spoznali, že sú tenkým ľadom? Prečo si opakovaním chýb predchodcov privolávaš Boží súd? Prečo? V komôrkovej chvíli ticha skúmaj svoje cesty a ďakuj Bohu, keď ostávaš na tej Jeho a On len verný ostáva s tebou a vtedy nikdy necítiš pod nohami piesok. Počuješ, ako tvoje srdce velí oslavovať Ho za to? Boh ťa zasa navštívil, ty poslušne odpovedáš a duša je plná blaženosti. Tak požehnane krásny je krok na pevných základoch Božej cesty, pravdy a života!