Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. novembra 1999

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Deň za dňom sa míňa a my kráčame ďalej: k včerajším krokom na ceste pribudli dnešné. Niektorí (raz tvoria väčšinu, no viac ostávajú v menšine) vidia cieľ, ten čo je ďalej a vyššie, než je hrob na cintoríne. Ten cieľ vo večnosti vidí ten, kto si uvedomuje začiatok, Božiu lásku, Boží záujem o človeka. Mocne to Hospodin prejavil navrátilcom zo zajatia, tým viac-menej usilovných v budovaní nového Jeruzalema. Základom radostného jasania, sa stala tá Božia láska, ktorá zapálila svetlo nad ním ako záruku, že temnota odchádza a Hospodin berie do rúk svoj ľud a vedie ho na tej ceste k cieľu. Betlehemský chór oznámil, že v Ježišovi prišlo svetlo a v Ňom pomoc pre všetkých pútnikov. Prorok oznamoval, že k pútnikom za svetlom spásy a slávy sa pripoja ďalší, čo zopakoval apoštol v poslednej biblickej knihe. Najmä však Pán Ježiš - Svetlo sveta - nalieva trpezlivosť do nádeje, aby pútnici neklesali, keď pod svetlom budú rednúť rady: Neboj sa malé stádočko! Putujme preto ďalej, lebo svetlo Božej lásky nikdy nezapadne do noci. Dnes nám Boh odpustil včerajšie temné skutky a rosou Ducha Svätého očistil naše svedomie i vôľu tvoriť skutky v svetle viery a vďačnosti, až piesňou ďalej prosíme: Svieť, svetlo svieť, aby sme pochodeň viery niesli a dokazovali sa na celej ceste deň za dňom!