Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. novembra 1999

Miluj cudzinca ako seba samého. Verím v spoločenstvo svätých. Tak vyznávame vo Viere všeobecnej kresťanskej... Veríme, že je možné spoločenstvo medzi ľuďmi. A to nielen medzi známymi, medzi tými, ktorí sú mi milí, ktorí rovnako zmýšľajú. Ale aj medzi tými, ktorí sú mi cudzí. Zmýšľaním, príslušnosťou, konaním, farbou pleti, národnosťou, náboženskou príslušnosťou. V Kristovi vzniká nové spoločenstvo, ktorých spája láska Kristova, ktorá je veriacim rozliata v srdciach. Pre toto spoločenstvo mám aj ja dnes niečo urobiť. Mám prijímať človeka, ktorého stretnem, aj cudzinca. Aj toho, ktorý mi je cudzí tým, že inak zmýšľa, patrí k inej skupine ľudí. Pán Boh tvorí spoločenstvo v rozličnosti. Nie uniformovaných panákov, ktorí nemajú svoj názor, ale ľudí, ktorí sa svojou odlišnosťou obohacujú. Isteže, rozličnosť môže aj rozdeľovať a môže aj obohacovať. V Kristovi obohacuje. Pretože každý pridáva do spoločenstva to svoje. Ochotne a nezištne. Práve preto je demokracia viacej, ako totalita, že Boh chce spoločenstvo ľudí v ich rozličnosti. Nemusíš sa zriekať toho svojho, ale prijímaj aj iných. Pre spoločenstvo ľudí, pre demokraciu môžeš urobiť veľa tým jednoduchým spôsobom: Prijímajte sa vospolok. Pretože nás prijíma Kristus. Poobzeraj sa, koho ti dnes privedie Pán do cesty, aby si ho prijal.