Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. novembra 1999

Jasať a radovať sa budem z Tvojej milosti, lebo si vzhliadol na moju biedu a pochopil si tieseň mojej duše. Kto by nepoznal tieseň duše. Dnes sa tomu hovorí aj depresia, komplexy menejcennosti a iné komplexy. Stav, v ktorom človeka premáha jeho hriech. Obviňuje ho, berie radosť, vnáša napätie a nervozitu, pripravuje nespavosť. Ako sa zbaviť tiesne duše? Ježiš dáva recept nesmierne jednoduchý, aj keď na pohľad možno ťažký. Predsa však veľmi účinný. Pokánie robte a verte v evanjelium. Tieseň duše je tam, kde je zanedbané pokánie, kde niet viery v evanjelium. A Kráľovstvo Božie je pritom tak blízko: medzi vami. Aj v tvojom srdci môže byť Kráľovstvo Božie: totiž pokoj, spravodlivosť a radosť v Duchu Svätom. Skús to dnes znova s pokáním a vierou. Ak ti to nejde, obráť sa na brata, či sestru, či na svojho farára. Vyznaj hriech, otvor svoje srdce. A uvidíš, koľko svetla ťa i dnes naplní.