Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. novembra 1999

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu. Človek sa nerád chváli svojimi chybami a nedostatkami. Chváli sa radšej svojimi úspechmi, majetkom, múdrosťou, krásou, postavením. Chyby radšej zakrýva. Kto však berie vážne evanjelium, kto vážne berie Krista, kto vážne berie sám seba, ten rýchlo príde k podobnému poznaniu, ako apoštol Pavel: vôľu k dobrému síce mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Chcem dobre a konám zlé. Stačí pozornejší pohľad do seba a človek objaví mnoho temných zákutí, mnoho zlých žiadostí, mnoho zlých pohľadov, myšlienok, slov i skutkov. Čo mám so sebou robiť? Ako na sebe pracovať? Zakryjem svoje hriechy nejakým dobrým skutkom, aby som lepšie vyzeral? Je len jeden účinný spôsob na zmenu života: skrze Ježiša Krista. Kristus stačí na zmenu môjho života. On môže zmeniť tvoj život. On môže upevniť to dobré v tebe. Vlož i dnes svoj život do Jeho rúk. On i dnes bude tvojou silou, tvojou spravodlivosťou i nádejou.