Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. novembra 1999

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Deň prináša mnoho rozličných radostí. Drobných i veľkých. Radosť z úspešnej práce, z milej návštevy, z pekných vecí, ktoré si kúpime, z dobrej knihy, pekného filmu, z dobrého priateľstva, že máme ku komu zájsť a vyrozprávať sa. Sú aj dni, ktoré nijakú radosť neprinesú a niekedy je ich veľa. A väčšina radosti je príliš krátkodobá. Po zážitku, radosti prichádza prázdno. Je však radosť, ktorá je trvalá a má v sebe nesmierny náboj potešenia. Radosť, ktorú si často dostatočne neuvedomujeme. Radosť, o ktorej hovorí žalmista: navráť mi radosť zo spasenia. Radosť z prítomnosti Božej, z toho, že Boh nás prijíma, odpúšťa nám, nehnevá sa na nás. Radosť z toho, že v Kristovi sme boli vytrhnutí zo záhuby. Že máš účasť na údele svätých vo svetle. Účasť istú, pevnú, nemennú, ktorú Ti zabezpečil Kristus. Spomeň si na to dnes, či už bude smutný či radostný - nad všetky radosti je radosť v Pánu.