Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. novembra 1999

Potrescem vás podľa ovocia vašich skutkov - znie výrok Hospodinov. Keď Pán Ježiš učil učeníkov Otčenáš, pridal aj krátke vysvetlenie: Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský, ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. Tým zdôraznil, že odpustenie patrí medzi najdôležitejšie veci. Odpustením sa začína obnova spoločenstva a spoločnosti. Pán Boh platí rovnakou mierou. Ak vy dnes hovoríte nepekne o niekom z vášho okolia, aj o vás hovoria nepekne v nebi. Naopak, ak nájdete slovo porozumenia a odpustenia, vtedy aj v nebi sa radujú a hovoria o vás pekne. Pamätaj na to aj dnes, keď otvoríš ústa, aby si súdil brata či sestru, aby si posudzoval ľudí. Lebo ak začneš súdiť, v nebi začnú súdiť teba. Nedeľa je deň, keď je veľa času na návštevy, na rozprávanie. Daj si pozor, o čom bude tvoja reč.