Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. novembra 1999

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no, večnou milosťou sa zľutujem nad tebou, - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Skrytá Božia tvár, čo len na chvíľu, to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. To je to najhoršie, čo sa môže stať cirkvi, národu, svetu. Keď Boh skryje svoju tvár v prekypení hnevu - vtedy nastane tma, tma úzkosti a bolesti. To sú aj časy živelných pohrôm, vojen a všelijakej skazy. Vtedy si uvedomujeme, že Božia moc zdržuje svet, že Božia tvár zabezpečuje svetu poriadok, milosrdenstvo i pokoj. Božia tvár zjavená v Kristovi, zjavovaná skrze evanjelium je veľkým Božím darom. Nie každý to vidí, nie každý si to uvedomuje. Nie vždy na to pamätáme. Preto si dnes pripomeň - milosťou ste spasení skrze vieru. Je to dar Boží. Nie tvoje ruky, nie tvoje myšlienky, nie tvoje slová a činy zachránia svet, ani tvoj malý svet. Poďakuj Bohu, že i dnes Jeho tvár bdie a svieti nad tebou.