Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. novembra 1999

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. Aký priestor dáš dnes slovu Božiemu? Aký priestor mu dávaš vo svojom živote? Nie je to tak, že je až na poslednom mieste? Že najprv sú povinnosti, práca, najprv všetko vybaviť, zariadiť a potom, ak ostane čas, na pár minút slovo Božie? Snaž sa to zmeniť. Lebo slovo Božie je základ, má byť prvým činom tvojich dní. Nechoď bez neho ráno, neskonči bez Neho deň. Otváraj si často Písmo, maj pred očami slová tam napísané. A spoznáš svetlo života, spoznáš, že slovo má moc, že ti vnesie radosť do života, že ti bude riešiť tvoje starosti, že ti bude svetlom vo všetkých temnotách. Možno nemáš k slovu chuť, možno mu nerozumieš, možno nečítaš správne. Snaž sa hľadať a vidieť vo všetkom Krista, snaž sa dávať prečítané do súvislosti so svojím životom a Písmo sa ti nanovo otvorí.