Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. novembra 1999

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Niekedy si si nie istý, či sú tvoje rozhodnutia správne. Či to, čo si urobil včera, či to, o čom rozhoduješ dnes, či je to správne. Niektoré veci sú rozporné, pri niektorých sa ti zdá dnes všetko ináč ako včera. Ako nadobudnúť istotu, že práve to, čo som urobil, že práve toto moje rozhodnutie je správne? Jednoduchý recept, ktorý nám vnesie pokoj do srdca, nachádzame v dnešných textoch: Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Len jedno je dôležité, aby si všetko urobil bez pochybovania, v mene Pána Ježiša. Utíš sa, zlož ruky a povedz: Pane, toto konám v Tvojom mene, Ty utvrď moje dielo. Veď, keď žiješ naozaj v Kristovi, nie ty konáš, ale Kristus v tebe. A nezabudni ďakovať Otcovi. Potom sú všetky tvoje rozhodnutia i všetko konanie dobré a správne. A nedaj sa mýliť, že si to mal takto a nie tak.