Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. novembra 1999

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti. Keď sa nám niečo nedarí, bývame mrzutí, nespokojní, neraz možno reptáme aj voči Pánu Bohu. Stačí, ak sa nám nedarí v jednej veci, už sme plní pochybností, nespokojnosti. Ale mnohé dobré veci prijímame so samozrejmosťou. Často to býva tak, že nám dá Pán Boh 100 drobných vecí a prijmeme ich ako samozrejmosť, ako šťastie, ako náhodu, ako svoje zásluhy. Ale stačí jedna, stoprvá, ktorá sa nám nepodarí, niečo nevyjde podľa našich predstáv a už je zle. Počítaj Božie dobrodenia, počítaj verne, koľko Boh dal včera tebe i tvojej domácnosti, tvojím deťom i vnúčatám. A namiesto mrzutosti nespokojnosti a reptania, radšej ďakuj. Ďakuj za to, čo máš, netráp sa až tak veľmi tým, čo nemôžeš mať.