Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. novembra 1999

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili. Len veriace srdce vie povedať také slová, aké povedal Daniel ráno v levovej jame. Len veriace srdce vie napísať také slová, aké napísal pisateľ Skutkov apoštolských: “Boh poslal anjela”. O anjeloch hovoríme často s úsmevom, ako o niečom neskutočnom, niečom, čomu veria deti, ale čo v skutočnosti neexistuje. A predsa je Biblia plná správ o anjeloch Božích, ktorí vykonávajú vôľu Božiu, ktorí bdejú nad človekom, ktorí hoci neviditeľní, predsa konajú zjavné a viditeľné skutky. I keď anjeli Boží majú neraz podobu bežných ľudí. Hovoríme napríklad o dobrej sestričke v nemocnici, že je to anjel. Pisateľ listu Židom objavil anjelov dokonca v hosťoch, ktorí prichádzajú k nám. Nie nadarmo sa hovorí: hosť do domu, Boh do domu. Preto platí: Neboj sa, len ver! Aj v neriešiteľných situáciách je Boh blízko. On posiela svojho anjela, aby bdel nad tebou, aby ti otváral zatvorené dvere, aby zatváral zlostné ústa a tlamy tých, čo by ťa chceli pohltiť. A niekedy, - možno - aj pohostíš anjela.