Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. novembra 1999

Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, - znie výrok Hospodinov. Potom už nie. Ale teraz je to potrebné ako soľ - poučovať a napomínať blížneho i brata, i sestru, i dieťa. Poučovať a napomínať všetkými možnými spôsobmi. Niektorí starší hovoria, že je daromné napomínať mladých, že je daromné napomínať a poučovať aj vlastné deti. Ale to nie je pravda. Je to len otázka spôsobu. Je dôležité, ako napomínaš a poučuješ. Možno mnoho z nášho poučovania a napomínania je neúčinné práve preto, že volíme zlé slová a spôsoby. Je len jeden dobrý spôsob - jednorodený Syn Boží, Ježiš Kristus - Ten Ho známym učinil. Na začiatku cirkevného roku si toto nanovo pripomíname a uvedomujeme. K Otcovi vedú len jediné dvere - Ježiš Kristus. On povedal: nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Skús to ešte raz a ešte stokrát odznova - a uvedom si, že nejde len o slová, ale o to, čo je za slovami, o tvoj život, ktorý je najzrozumiteľnejším svedectvom. Ide o to, aby tvoj život bol v Kristovi.