Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 1999

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 1999

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 1999

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 1999

Hospodin pomáha tým, čo sú ubitého ducha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 1999

Keď Chizkija list prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 1999

Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 1999

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 1999

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 1999

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 1999

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

Register to read more...

KALENDÁR