Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 1999

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Čítať ďalej: Streda, 01. decembra 1999

Štvrtok, 02. decembra 1999

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. decembra 1999

Piatok, 03. decembra 1999

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Čítať ďalej: Piatok, 03. decembra 1999

Sobota, 04. decembra 1999

Hospodin pomáha tým, čo sú ubitého ducha.

Čítať ďalej: Sobota, 04. decembra 1999

Nedeľa, 05. decembra 1999

Keď Chizkija list prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. decembra 1999

Pondelok, 06. decembra 1999

Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. decembra 1999

Utorok, 07. decembra 1999

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Čítať ďalej: Utorok, 07. decembra 1999

Streda, 08. decembra 1999

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Čítať ďalej: Streda, 08. decembra 1999

Štvrtok, 09. decembra 1999

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. decembra 1999

Piatok, 10. decembra 1999

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

Čítať ďalej: Piatok, 10. decembra 1999