Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. decembra 1999

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Janko s Marienkou zo známej rozprávky sa mohli potešiť z toho, že v hustom tmavom lese uzreli svetlo. Ako veľmi túžili dostať sa zo svojho zablúdenia. A ako veľmi túžil Boh dostať človeka z jeho poblúdení. A ako málo po tom túži človek. Uzrieť svetlo - to ešte neznamená: vydať sa smerom za svetlom. Až keď človek pochopí svoju pozíciu, keď pochopí, čo mu to svetlo prináša, potom zatúži ísť za svetlom. Ale pokiaľ sa cíti dobre v temnote, pokiaľ mu neprekáža, že mu v tom šere splýva pravda so lžou, priamosť s úskokmi, úprimnosť s falošnosťou, … dovtedy sa nevydá za svetlom. Uzrieť a vydať sa za svetlom prináša jasno do života a v živote. Pochybovať o svetle v Pánovi Ježišovi znamená zostať v šere neistôt, poloprávd, blúdenia a nejasnosti.