Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. decembra 1999

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna. Niet nad skúsenosti s Bohom. Zažiť Božiu lásku, ochranu, vedenie - to sú skúsenosti. To nie je precitlivelosť, to je priznanie, že Boh pôsobí v mojom živote. To je vďačnosť, v ktorej niet ľudskej náhodnosti, že to nejako ide, kde niet hrdinstva z toho, čo ja dokážem. Slepota voči skutkom Božej lásky sa javí ako veľká nevďačnosť naproti Bohu a ako namyslenosť na seba. Či je to náročnosťou našej doby, že niet času kontrolovať dni života, rekapitulovať prijaté dobrodenia, ochranu? Alebo je to duchovná prázdnota, v ktorej človek nevidí obraz svojho Boha – plného lásky a záujmu? Keď vstávaš človeče, keď konáš svoje práce, keď končíš deň, keď robíš rozhodnutia, prechádzaš skúškami, kto ťa vtedy nesie?