Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. decembra 1999

Keď Chizkija list prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom. Tešíte sa, keď vám niekto napíše? Koľkokrát ste s napätím čakali na riadky od známych? Viem, teraz je rýchlejšie telefonovanie. Modernejšie aj pohodlnejšie. No aj drahšie. Ale predsa, list je list. Píše syn z vojenčiny, dcéra zo zahraničného štúdia, manželka z liečenia. List má v sebe čaro. Kedykoľvek sa k nemu môžete vrátiť. List však musíte otvoriť. Ináč je bezvýznamný. A Boh sa nám ponúka ako list – posolstvo, správa pre človeka. Našou krásnou možnosťou je odhaliť, aký je tento Boh. Môžeme otvoriť list – presiaknutý Božím záujmom o mňa. Žene Kanaánke list síce nedošiel, ale dostala sa jej správa o Ježišovi. Niekto sa stal pre ňu otvoreným listom svedectva o možnosti pomoci pri Ježišovi. Ona tomu uverila. Otvorte brány dokorán, / by mohol Kristus vojsť i k vám, / cestu Jemu pripravujte / a s láskou Ho privítajte; nech vojde večnej slávy Kráľ, / Boh, ktorý človekom sa stal: / Požehnaný Boh náš, / Stvoriteľ všetkých nás! (16,3)