Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. decembra 1999

Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. Poznáte aj vy vetu: „Na mňa sa môžeš spoľahnúť!“ A nepoužili ste ju aj vy? Nuž záleží na tom, kto to hovorí a prečo to hovorí. Ale koľkokrát sme sa v ľuďoch sklamali? Napriek takémuto ich uisteniu. Nuž dokiaľ nás niekto nepresvedčí, ťažko veriť a vkladať do neho našu nádej. My však chceme dôverovať, vkladáme do ľudí našu dôveru, že nesklamú. Napr. dám si urobiť brzdy na aute a spolieham sa, že to urobili dobre. Že mi neodletí koleso, že auto zabrzdí. A už keď tak mimochodom vieme dôverovať ľuďom, spoliehame sa, že nám v lekárni dajú to, čo je predpísané na recepte, o čo jednoznačnejšie by sme sa mali spoliehať na Pána Boha. Mňa presvedčil!