Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. decembra 1999

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom. „Vie Boh ozaj všetko?“ – častá otázka detí, ale aj myšlienka dospelých. A deťom dokážeme jednoznačne odpovedať: „Áno!“, no sami zostávame v myšlienkach neistí. Čo vlastne vie Boh? Vie, ako sa rozhodnem a čo kedy urobím? Keď vie, že sa rozhodnem zle, prečo nezasiahne, aby som to zle neurobil? Prečo nezasiahol v raji? Jedno je zrejmé: Boh nám dal slobodnú vôľu rozhodnúť sa. Boh nás pozná, vidí do nášho srdca. Boh vie, čo budú znamenať naše rozhodnutia. Preto tak často počuť v Písme: „Ak budeš kráčať…, tak…, ak budeš počúvať moje ustanovenia …, tak …“ Boh pozná dopad našich rozhodnutí, Boh pozná náš život, vie o mne, dáva mi možnosti, aj zodpovednosť. Chce pomáhať pri rozhodovaniach. Ale to Ho človek musí chcieť mať za Radcu. Chcieť nechať poradiť svojej slobodnej vôli. Ak nie, potom Boh vie, ako to s nami dopadne. Boh vie, čo pre nás znamená dobré a čo zlé rozhodnutie. Aj dnes sa budeme rozhodovať – ako?