Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. decembra 1999

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Smäd pochopíme až vtedy, keď sme skutočne smädní a nemáme sa kde napiť. Ľahko je hovoriť o smäde, keď vám na stole stojí pohár s čerstvou vodou, keď otočíte kohútikom a je po probléme. To je asi tak, ako ľutovať tých, čo prežívajú hlad a biedu a nám v špajzi trčia z regálov klobásy. Smäd je obrazom vyprahnutosti, je to problém, kde zohnať vodu, je to otázka života. Preto je namieste túžba po vode v duchovnom slova zmysle. Túžba po občerstvení duše. A na túto túžbu prichádza odpoveď Pána Ježiša: „Ja zdarma dám tomu, kto ozaj túži!“ Deti preto, aby sa mohli napiť z nejakej minerálky, či malinovky dokážu predstierať, aké sú len smädné. A rodičia im často naletia. V duchovnom živote platí, že ozaj iba tým, ktorí naozaj túžia po osviežení svojich životov, Boh skutočné túžby vypočuje, lebo chce dať život.