Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. decembra 1999

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske. Vieme potešovať? Vidíme, koľko ľudí to potrebuje? Potešovať - to neznamená iba vnášať optimizmus do života. Nechceme predsa, aby ľudia videli všetko iba kladne, priaznivo, pozerali cez ružové okuliare. Naše potešovanie znamená viac. Znamená, že človeku chceme rozumieť. Chceme vidieť jeho problémy. Chceme brať vážne jeho starosti aj slabosti. A hlavne ho nechceme v tom nechať samého. Potešovanie má význam, keď ten druhý pochopí, že nezostal sám. Boh nechce, aby človek pri poznaní hriechu, problémov, vôbec životných ťažkosti, aby to všetko zľahčil, zasmial sa nad tým, mávol rukou. Boh práve v týchto vážnych chvíľach človeka chce, aby sa človek necítil sám. A prichádza nám na pomoc. Aj nás posiela na pomoc – správne potešovať druhých. Ten, ktorý potešil tento svet, dal svetu nádej, Ten nás naučí správne potešovať.