Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. decembra 1999

Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Útočište, pevnosť, bezpečná a pevná kotva pre ľudský život, sú hodnoty, ktoré ľudstvo hľadalo a hľadá po stáročia. Hľadá ich správne? Je len jedno miesto, kde ich možno nájsť: v Biblii - Božom Slove. Hľadáš na správnom mieste? Šestnásťročný chlapec zažil v minulom storočí stroskotanie lode pri juhozápadom pobreží Anglicka. Stroskotanie prežil tak, že s vypätím všetkých síl doplával ku skale vyčnievajúcej z mora. Keď ho konečne objavili a vzali do záchranného člna - opýtali sa ho: “Mal si strach prežiť celú noc na skale?” “Áno, samozrejme. Mal som strach a triasol som sa, ale skala sa netriasla.” Len Biblia ti môže dať istotu, že Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a Pán Ježiš pevná kotva nádeje pre všetkých, ktorí mu vyznali svoje hriechy a našli v Ňom jediného Záchrancu.