Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. decembra 1999

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela. Nepatríš medzi tých, ktorí používajú množstvo výhovoriek, prečo nemôžu plniť toto Božie prikázanie? Spomínam si na jedno nedeľné dopoludnie, keď sme pod Javorinou, so skupinou prevažne mladých ľudí, preberali túto tému. Práve vtedy prišiel na túto kopanicu žatevný kombajn, aby požal pole rodiny, ktorá nás prijala do domu i do stodoly. Ihneď sme sa rozdelili na dva tábory - jedni boli za, druhí proti. Ako to skončilo? Skupinka mladých ľudí sľúbila, že pole zožne ručne cez pracovný deň. Nebolo však treba - kombajn sa v tú nedeľu pokazil a po oprave počas pracovných dní zožal pole. Samozrejme sú práce a veci, ktoré je potrebné urobiť v Pánov deň (aj Pán Ježiš o tom hovorí). Nehľadajme však zbytočné výhovorky pre znesväcovanie nedeľného dňa. Pán Boh ho naozaj požehnal, posvätil a dal Božiemu ľudu pre pravý odpočinok a pre úzke spojenie s Ním.