Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. decembra 1999

Lebo som milostivý - znie výrok Hospodinov - nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinu, svojmu Bohu. Jeremiášova rada: “Len poznaj svoju vinu” nie je veru pre prirodzeného človeka príjemná. Radšej zakrývame svoju vinu a myslíme si, že nikto z ľudí to nevidel. Možno nás naozaj nikto z ľudí nevidel, ale žalmista nás v 139. žalme uisťuje, že On všetko vidí a vie. Správne rozhodnutie urobil vo svojej biede a vo svojom zmätenom živote márnotratný syn: vyznal svojmu otcovi svoju vinu - svoj hriech. Najťažšie je vždy - pokoriť sa, ale aké je úžasné odpustenie a vyslobodenie z hriechov. Dlho som vinil môjho inštruktora v autoškole z chýb, ktoré som robil počas jázd. Zlepšenie nastalo až vtedy, keď som si poctivo priznal: chyba je vo mne a nie v inštruktorovi.