Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. decembra 1999

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba očakávame, ó Hospodine. Podľa legendy istý kráľ umiestnil ťažký kameň na cestu. Potom sa skryl a pozoroval, kto ho z cesty odstráni. Mnohí, ktorí šli cestou, nadávali na nepríjemnú prekážku na ceste. Kadekoho z toho obviňovali. Keď chudobný sedliak zbadal kameň, poriadne sa do neho zaprel a odtlačil ho do priekopy. Vtedy sa kameň prevrátil a na svoje veľké prekvapenie uzrel vrecko plné zlatých dukátov. Božia odmena je viazaná na ochotu pokoriť sa a slúžiť.